facebook.jpgrl-du18-03-24.png

Presse 2024

RL du 08/03/2024

rl-du-07-03-24.jpg

    RL du 05/09/2023

rl-du-03-09-23-b.jpg

RL du 04 /09/2023

rl-04-09-23.jpg
tucquenieux-15-08-23.jpg

RL du22/05/2023

rl-22-05-23.jpg

RL du 12/05/2023

rl-12-05-23.jpg

RL du 09/05/2023

rl-09-5-23.jpg

RL du 08/05/2023

rl-08-5-23.jpg

RL 29/03/2023

rl-29-03-23.jpg

RL du 28/03/2023

rl-28-03-23.jpg

RL du 20 03 2023

rl-20-03-23.jpg

RL du 01/09/2022

rl-du-01-09-2022.jpg

RL du 21/05/2022

rl-du-21-05-22.jpg

RL du 09/03/2022

IVV_AUBOUE_2022.jpg

RL du 11/11/2021

RL_11_09_2021.jpg

RL du 23/10/2021

RL_23_10_21.jpg

RL du 21/10/2021 participation à la marche Rose de Joeuf

RL_25_10_21.jpg

RL du 16/09/2021

RL_16_09_2021.jpg

RL du 14/08/2021

RL_14_08_2021.jpg

RL du 08/08/2021

RL_08_08_2021.jpg

RL du 03/10/2020

RL_03_10_2020.jpg

RL du 12/03/2020

RL_12_03_2020.jpg

RL du 10/02/2020

RL_10_02_2020.jpg

RL du 21/11/2019

RL_21_11_2019.jpg

RL du 12/09/2019

RL_12_09_2019.jpg

RL du 20/08/2019

RL_20_08_2019.jpg

RL du 14/08/2019

RL_14_08_2019.jpg

RL du 05/08/2019

RL_05_08_2019_01.jpg     
RL_05_08_2019_02.jpg     

Participation à la marche IVV de Mance le 02/06/2019

RL_04_06_2019.jpg

RL du 08/05/2019

RL_08_05_2019.jpg

Extrait article RL du 29/04/2019

RL_29_04_2019.jpg

RL du 20/03/2019

RL_20_03_2019.jpg

RL du 18/03/2019

RL_18_03_2019.jpg

RL du 15/03/2019

50     
RL_15_03_2019_02.jpg     

RL du 11/03/2019

RL_11_03_2019.jpg

RL du 13/02/2019

RL_13_02_2019.jpg

RL du 04/02/2019

RL_04_02_2019.jpg

RL du 25/01/2019

RL_25_01_2019.jpg

RL du 17/12/2018

RL_17_12_2018.jpg

RL du 28/11/2018

RL_28_11_2018_kedange.jpg

RL du 20/08/2018

RL_20_08_2018.jpg

RL du 18/08/2018

RL_19_08_2018.jpg

RL du 09/05/2018 Marche Nancy-Metz

RL_09_05_2018.jpg

RL du 08/05/2018

RL_08_05_2018.jpg

RL du 05/04/2018 - Photo illustration article parcours du coeur

RL_05_04_2018.jpg

RL du 18/03/2018

RL_18_03_2018.jpg

RL du 16/03/2018

RL_16_03_2018.jpg

RL du 14/03/2018

RL_14_03_2018_a.jpg     
RL_14_03_2018_b.jpg     

Piste de Napatant le 11/03/2018

RL_11_03_2018.jpg

RL du 26/01/2018

RL_25_01_2018.jpg

RL du 30/11/2017

RL_30_11_2017.jpg

RL du 10/09/2017

RL_10_09_2017.jpg

RL du 21/08/2017 Marche IVV Auboué 775 participants

90     
RL_20_08_2017_b.jpg     
RL_20_08_2017_c.jpg     

RL du 19/08/2017 : marche pop. Tucquenieux (Extrait article)

RL_19_08_2017.jpg

RL du 17/08/2017

RL_17_08_2017.jpg

RL du 13/07/2017 (marche Avril)

RL_13_07_2017_01.jpg     50     

RL du 06/07/2017 (marche Moineville)

RL_06_07_2017_a.jpg     
RL_06_07_2017_b.jpg     

RL du 31/05/2017

RL_31_05_2017.jpg

RL du 25/04/2017 Rando Challenge Jeunes Solan

RL_25_04_2017.jpg

RL du 20/03/2017 Marche IVV base Solan

RL_20_03_2017.jpg     90     

RL du 16/03/2017 A la une du cahier régional

RL_16_03_2017a.jpg     
RL_16_03_2017b.jpg     

RL du 05/03/2017

RL_05_03_2017.jpg

RL du 15/02/2017 Assemblée Générale

RL_15_02_2017.jpg

RL du 13/02/2017 : Photo issue de l'article sur le club d'Herserange

RL_13_02_2017.jpg

Assemblée générale

ag_repu_2016.jpg

RL du 25/11/2016 soirée Beaujolais

RL_25_11_2016.jpg

RL du 28 10 2016 : rubrique sortir

RL_28_10_2016.jpg

RL du 27/08/2016

RL_27_08_2016.jpg

RL du 12/08/2016

RL_12_08_2016.jpg

RL du 04/08/2016

RL_04_08_2016.jpg

Extrait article RL du 09/05/2016 sur la Marche Nancy-Metz

RL_09_05_2016.jpg

RL du 07/05/2016

RL_06_05_2016.jpg

RL du 04/05/2016 Marche gourmande à Ville sur Yron

RL_04_05_2016.jpg

RL du 27/04/2016 : 1ère page et page 6 édition régionale

80     
RL_27_04_2016_b.jpg     

RL du 29/03/2016

RL_29_03_2016.jpg

RL du 20/03/2016

RL_20_03_2016.jpg

Article RL du 17/03/2016

RL_17_03_2016.jpg

Article RL du 23/02/2016

RL_23_02_2016.jpg

Assemblée générale RL 31/01/2016

ag_repu_2016.jpg

24/11/2015

24_11_2015.jpg

27/09/2015

vannoise_2015.jpg

16/08/2015

marche_auboue_15_08_2015.jpg

11/08/2015

Roger_11_08_2015.jpg

08/05/2015

journal_erquy_2015.jpg

25/04/2015

25_04_2015.jpg

15/03/2015

IVV_15_03_2015.jpg

14/03/2015

14_03_2015_a.jpg

04/03/2015

04_03_2015_a.jpg

01/01/2015

01_01_2015.jpg

09/12/2014

09_12_2014.jpg

21/10/2014

21_10_2014.jpg

13/09/2014

13_09_2014.jpg

01/09/2014

01_09_2014.jpg

08/06/2014

08_06_2014.jpg